Các nhóm tôn giáo Thụy Điển lên án việc đốt Kinh Qur'an và các phát ngôn thù nghịch
Thành viên của các nhóm tôn giáo ở Thụy Điển đã lên tiếng ủng hộ người Hồi giáo sau khi Rasmus Paludan, lãnh đạo của tổ chức cực hữu Đan Mạch Stram Kurs (Hard Line) đốt một bản sao của Kinh Qur'an, cuốn thánh kinh của người Hồi giáo, dưới…...