Tái hiện lễ hội Chá Mùn của dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa
Ngày 16/4 Lễ hội Chá Mùn của người Thái đen ở xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một trong chuỗi hoạt động nhân dịp “Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam”…...