Không khí chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX
Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022-2027) diễn ra từ ngày 27-29/11/2022, các tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ… sẵn sàng chào đón hơn 1.000 đại biểu chính thức về tham dự....