Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 8 tại Nhật Bản
Trong 04 ngày, từ ngày 14-17/9/2023, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thuộc Đại Vương đường Phật giáo Thế giới, tỉnh Hyogo, thành phố Kobe, Nhật Bản đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới (WBS) lần thứ 8, với sự tham dự của 450 đại…...