Khóa đào tạo hè về tôn giáo và pháp quyền tại Bắc Kinh tuyển sinh viên
Một học viện có trụ sở tại Bắc Kinh đã bắt đầu tuyển sinh viên cho Khóa đào tạo hè lần thứ 12 về tôn giáo và pháp quyền....