Phật giáo trở thành tôn giáo thứ tám được công nhận ở Bỉ
Phật giáo sẽ chính thức được công nhận là một thế giới quan phi giáo phái ở Bỉ sau khi Hội đồng Bộ trưởng Bỉ thông qua dự thảo luật của Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Vincent Van Quickenborne về sự công nhận này....