Đồng Nai: Gặp gỡ đảng viên là đồng bào các tôn giáo
Ngày 7-12, Huyện ủy Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị gặp gỡ đảng viên là đồng bào các tôn giáo trên địa bàn để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác dân vận, xây dựng Đảng…...