Gia Lai: Vận động tín đồ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường
Tỉnh Gia Lai có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng- an ninh không chỉ đối với khu vực miền Trung, Tây Nguyên mà còn đối với cả nước. Dân số tỉnh Gia Lai có trên 1,5 triệu người với 44 dân tộc sinh sống, trong…...