Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu khánh thành Thánh miếu tại Long An
Ngày 26/11/2023, tại ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu tổ chức lễ khánh thành Thánh miếu Long An....