Bài phát biểu của Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tại Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN, nhiệm kỳ (2022-2027)
Bài phát biểu của Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tại Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN, nhiệm kỳ (2022-2027)...