Người Mỹ gốc Á theo Phật giáo đang suy giảm theo nghiên cứu mới của PEW
Một nghiên cứu về tôn giáo của người Mỹ gốc Á được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 11/10 cho thấy rõ nét các mức độ ảnh hưởng của Phật giáo ở người Mỹ gốc Á trưởng thành hiện nay....