Thị trưởng Pháp đề xuất thay thế các ngày nghỉ quốc gia gắn với Cơ đốc giáo
Theo CNE, Thị trưởng thành phố Grenoble của Pháp muốn thay thế các ngày lễ quốc gia gắn với Cơ đốc giáo bằng các ngày lễ thế tục, mặc dù, ý tưởng đó không nhận được nhiều ủng hộ....