Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tôn giáo toàn cầu về khí hậu trước thềm COP28
Ngày 06-07/11, Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tôn giáo toàn cầu về khí hậu diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã ra Tuyên bố chung về cam kết thúc đẩy các cộng đồng tôn giáo tham gia phòng chống biến…...