Chùa Tam Bảo, thành phố Đà Nẵng tham gia Chương trình ở nhà dân (homestay) cho sinh viên Lào năm 2023
Ngày 14/11/2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi họp triển khai Chương trình ở nhà dân (homestay) dành cho sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố…...