Việt Nam - Sri Lanka tăng cường hợp tác Phật giáo
Ngày 15/4/2024, tại chùa Quán Sứ, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội đồng Tăng già Phật giáo Sri Lanka....