Người theo đạo Tin lành ở Pháp đề nghị Liên hợp quốc giúp chống lại chính sách của nhà nước thế tục
Ngày đăng: 13/04/2023
Những người theo đạo Tin lành Pháp đã đề nghị Liên hợp quốc giúp nhà nước Pháp nói về tôn giáo một cách tôn trọng và ngừng “thổi bùng tâm lý chống tôn giáo, thành kiến hoặc kỳ thị đối với các tín đồ”.

Những người theo đạo Tin lành ở Pháp yêu cầu Liên Hợp Quốc giúp tạo ra một môi trường tôn trọng tôn giáo trên đất nước (Ảnh Facebook CNEF)

Đề nghị này đã được thể hiện rõ ràng trong một bức thư do Hội đồng Tin lành Quốc gia Pháp (National Council of French Evangelicals - CNEF) gửi cho Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR).

OHCHR sẽ đến Pháp vào ngày 1/5 để đánh giá định kỳ việc nước này tuân thủ các công ước quốc tế về quyền. Trong bối cảnh đó, các tổ chức phi chính phủ có thể gửi báo cáo tới Cao ủy Nhân quyền LHQ để yêu cầu lưu ý đến các vấn đề.

Cùng với Liên minh Tin lành Thế giới (WEA), Liên minh Tin lành Châu Âu (EEA) và Liên đoàn Báp-tít Châu Âu (EBF), CNEF đã đưa ra một báo cáo với các khuyến nghị.

          Những người theo đạo Tin lành Pháp đề cập đến sự thay đổi luật vào giữa năm 2021, trong đó củng cố sự tôn trọng đối với nhà nước thế tục của Pháp. Trong một báo cáo vào tháng 10 năm ngoái, tổ chức này đã nêu về “sự chuyển hướng sang ‘sự giám sát thế tục’ đối với các hoạt động tín ngưỡng” trong các thay đổi của luật mới.

Kể từ năm 1905, Pháp là một quốc gia thế tục. Điều đó có nghĩa là ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo không còn là một phần của đời sống chính trị, còn những người theo đạo Tin lành được hưởng nhiều không gian hơn nhờ quá trình thế tục hóa. Nhưng giờ đây, họ bắt đầu cảm nhận một “tình cảm chống tôn giáo” từ nhà nước thế tục Pháp, như họ đã viết vào tháng 10 năm ngoái./.

Quang Nam (tổng hợp và dịch từ cne.news)