Hà Tĩnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến Pháp luân công trên địa bàn
Thời gian qua, tại Hà Tĩnh, hoạt động của đạo lạ, tà đạo có xu hướng giảm. Tuy nhiên vẫn tồn tại hoạt động của một số đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến Pháp luân công, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh chính trị,…...