Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp Đoàn nữ phái Cao Đài Minh Chơn đạo
Ngày 20/9/2023, Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã đón tiếp Đoàn nữ phái Cao Đài Minh Chơn đạo do Chánh Phối sư Phạm Thị Minh Phương làm Trưởng đoàn đến chào thăm Ban Tôn giáo Chính phủ....