Bác Hồ với đồng bào Công giáo tỉnh Nam Định
Sinh thời, Bác Hồ có 05 lần về thăm Đảng bộ và Nhân dân Nam Định. Mỗi lần về thăm, Bác đều để lại sự quan tâm yêu thương trong lòng người dân Nam Định, trong đó có đồng bào Công giáo Nam Định. Những lời chỉ bảo của Bác…...