Dự sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ suy giảm ở hầu hết các nhóm tôn giáo ở Mỹ
Khi người Mỹ cử hành tháng Ramadan và chuẩn bị lễ Phục sinh và lễ Vượt qua, tỷ lệ người trưởng thành cho biết thường xuyên tham gia các buổi lễ tôn giáo vẫn còn thấp, theo Công ty Tư vấn và phân tích Gallup....