Văn hóa Tây nguyên - linh thiêng và huyền bí
Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước, nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và không ngừng phát triển. Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ, kiên cường, nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá rực rỡ kết…...