Người theo tôn giáo không còn chiếm đa số ở Scotland
Theo một báo cáo mới được công bố bởi Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Scotland (NRS), lần đầu tiên trong điều tra dân số ở nước này, phần lớn người dân cho biết họ không theo tôn giáo....