66 năm xây dựng và trưởng thành: ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo góp phần xây dựng và phát triển đất nước
Cách đây 66 năm, ngày 02/8/1955, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký ban hành Nghị định số 566/TTg thành lập Ban Tôn giáo, một đơn vị trong Ban Nội chính Chính phủ và trực thuộc Thủ tướng phủ, tiền thân của Ban Tôn…...