Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga tiếp Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam
Sáng ngày 28/11/2023, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga tiếp Đoàn Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam do Mục sư Nguyễn Quang Đức, Hội trưởng làm Trưởng đoàn....