ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Ban Tôn giáo Chính phủ, Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội.

Số điện thoại: 024 3248 673. Số Fax: 0804 1313.

Email: bantongiaocp@chinhphu.vn.

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga - Phó Trưởng ban

E-mail: ttttbantongiao@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin, Ban Tôn giáo Chính phủ