Các mức xử phạt vi phạm quy định về tổ chức lễ hội
Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (có hiệu lực từ 1.6.2021) quy định cụ thể các mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội....