Văn bản về việc chấp thuận đề nghị tổ chức Đại hội đồng lần thứ nhất của Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam
Ngày 18/9/2023, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng ký ban hành văn bản số 1685/TGCP-TL Về việc chấp thuận đề nghị tổ chức Đại hội đồng lần thứ nhất của Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam. Toàn văn bản trong file…...