Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Păh, Chư Sê, tỉnh Gia Lai ký kết tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông
Ngày 19/9/2023, đã diễn ra Lễ ký kết phối hợp giữa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Păh và Công an huyện Chư Păh về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự,…...