Hội nghị giao ban Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên
Ngày 07/11/2023, tại Khánh Hòa, Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 và phát động thi…...