Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII
Ngày 6/12/2022, tại TP. Nha Trang, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027....