Quyết định lựa chọn nhà thầu quản lý, vận hành trạm biến áp năm 2020
Ngày 12/4/2020, Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ ký Quyết định số 92/QĐ-TGCP về việc chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành trạm biến áp năm 2020....