Bức tranh tự do tôn giáo ở Việt Nam: phản hồi đanh thép những cáo buộc sai lệch của Hoa Kỳ về Việt Nam
Hằng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thường công bố các báo cáo về nhân quyền và tự do tôn giáo, trong đó, đơn phương “chấm điểm” các nước khác trên thế giới và tự cho mình quyền đưa tên một vài quốc gia vào danh sách vi phạm nhân…...