Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng - an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy
Ngày 26/11/2023, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng, an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và lễ cầu siêu các nạn nhân tai nạn giao thông, tại chùa Vầu, thôn Bình…...