Lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Không chỉ ở các cơ quan, đơn vị, trường học..., việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh còn lan tỏa đến nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP HCM....