Giải thưởng Hoà bình Niwano 2023 được trao cho người Ấn Độ
Ngày 15/02, Ủy ban Giải thưởng Hòa bình Niwano công bố, trao Giải thưởng Hòa bình Niwano lần thứ 40 cho ông Rajagopal P.V, người Ấn Độ, nhằm ghi nhận hoạt động đặc biệt của ông trong việc phục vụ công lý và hòa bình....