Các cơ quan công quyền thuộc EU có thể cấm trang phục tôn giáo
Tòa án tối cao của Liên minh Châu Âu đã quyết định rằng các cơ quan công quyền ở các quốc gia thành viên có quyền từ chối tất cả các biểu tượng tôn giáo....