Lễ hội kết chạ Phú Mỹ-Kiều Mai, Hà Nội trở thành Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Ngày 31/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định đưa 10 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó có Lễ…...