Lễ hội Miếu Bà Rá trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Sáng 13-4, tại phường Sơn Giang, UBND thị xã Phước Long phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội truyền thống lễ hội Miếu Bà…...