Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (TP. HCM) được đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Nằm trong khuôn viên rộng 18.500 m2, bên cạnh chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP HCM), lăng Tả quân Lê Văn Duyệt còn có tên gọi dân gian là lăng Ông Bà Chiểu, là nơi chôn cất Tả quân Lê Văn Duyệt, vị Tổng trấn thành Gia Định xưa....