Đôi điều về tín ngưỡng dân gian của người Khmer ở An Giang
Người Khmer ở tỉnh An Giang hiện lưu giữ nhiều lễ hội truyền thống và tín ngưỡng dân gian. Bên cạnh các hoạt động lễ hội thường niên như CholChnam Thmay, Phật đản, Ok-Om-Bok, Sene Dolta, Dâng y Kathina… lấy các ngôi chùa Nam tông làm trung tâm tổ chức…...