LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)
Ngày đăng: 27/06/2022
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

27/6

- 10h00: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với BTGCP

- 8h00: Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng chủ trì công bố quyết định thanh tra tại địa phương

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

Thứ Ba

28/6

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 8h30: Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức đi công tác địa phương

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

Thứ Tư

29/6

- 10h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc tiếp đoàn chức sắc các Hội thánh và tổ chức Cao Đài

- 8h15: Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban, Chủ tịch HĐ chủ trì họp HĐ kiểm tra, sát hạch

- 9h00: Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức dự buổi tiếp chức sắc các Hội thánh và tổ chức Cao Đài

 - 15h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc dự buổi tiếp chức sắc các Hội thánh Cao Đài và tổ chức Cao Đài

- 14h00: Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga dự HN nghiệm thu chính thức khung chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về TNTG

Thứ Năm

     30/6

 - Trưởng ban Vũ Hoài Bắc học lớp bồi dưỡng

- 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì hội ý Lãnh đạo Ban

Thứ Sáu

     01/7

- (Dự kiến) 8h30: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan