LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022
Ngày đăng: 14/09/2022
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

12/9

- 09h00: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với BTGCP

 

- 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với các vụ, đơn vị

- 14h00: PTB Nguyễn Tiến Trọng chủ trì họp tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp vào dự thảo NĐ thay thế NĐ 162

- 15h30: Phó Bí thư Trần Thị Minh Nga làm việc với Ban cố vấn Hội thi Rung chuông vàng

Thứ Ba

13/9

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

- 08h30: PTB Nguyễn Tiến Trọng chủ trì họp tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

- 15h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc trả lời phỏng vấn

- 14h00: Phó Bí thư Đảng uỷ BTGCP Trần Thị Minh Nga chủ trì tổng duyệt Hội thi “Rung chuông vàng”

Thứ Tư

14/9

- 08h00: Đ/c Vũ Hoài Bắc, Bí thư đảng uỷ BTGCP chủ trì Hội thi Rung chuông vàng

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

- 09h00: Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng làm việc với Vụ Tin Lành

Thứ Năm

15/9

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

 

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

- 14h00: Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức làm việc với Vụ Cao Đài

Thứ Sáu

16/9

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

- 08h30: PTB Trần Thị Minh Nga làm việc với Thường trực BTK ĐA219 và các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai ĐA219

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc đi công tác

Chủ nhật

18/9

- PTB Nguyễn Ánh Chức dự lễ kỷ niệm ngày Đức Tông Sư Minh Trí viên tịch và Hội nghị đạo đức thường niên năm 2022 của Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam