LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022)
Ngày đăng: 22/11/2022
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

21/11

- 09h00: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng hội đàm với Bộ trưởng Bộ Lễ nghi tôn giáo Campuchia

 

- 11h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc ký thảo thuận hợp tác giữa BTGCP (BNV) với Bộ Lễ nghi tôn giáo Campuchia

- 14h30: PTB Trần Thị Minh Nga chủ trì họp Hội đồng sáng kiến cơ quan

Thứ Ba

22/11

- 10h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với TT GHPGVN

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

23/11

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc họp tại trụ sở BNV

Thứ Năm

24/11

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 8h30: PTB Nguyễn Tiến Trọng làm việc với Bộ TTTT

- 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc họp Lãnh đạo Ban

Thứ Sáu

25/11

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

Chủ nhật

27/11

- PTB Trần Thị Minh Nga dự phiên trù bị ĐHPG toàn quốc