LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)
Ngày đăng: 06/09/2022
Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

05/9

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

 

- 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc dự họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2022 của BNV

Thứ Ba

06/9

- 08h30: Đ/c Vũ Hoài Bắc, Bí thư Đảng ủy chủ trì họp đảng ủy

 

 

 

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

- 14h00: Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức chủ trì họp các ngành

Thứ Tư

07/9

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với các vụ chuyên môn

 

- 14h00: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự HN giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 của BTGCP

- 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9

Thứ Năm

08/9

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

 

- 14h00: Đ/c Hoài Bắc, Bí thư Đảng uỷ chủ trì tiếp Đoàn kiểm tra của Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương

Thứ Sáu

09/9

- 08h30: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với BTGCP

 

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan