LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022)
Ngày đăng: 20/09/2022
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

19/9

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng đi công tác địa phương

- Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga dự Đại hội Phật giáo thành phố Hải Phòng

 

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

20/9

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

 

 

- Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga dự Hội thảo “Thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong bối cảnh hội nhập hiện nay”

 

Thứ Tư

21/9

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

 

 

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

22/9

- Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga dự khai trương trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam

 

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

23/9

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng đi công tác địa phương

 

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan