LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
Ngày đăng: 17/10/2022
Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

17/10

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Trọng làm việc với UBND tỉnh Hải Dương về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Hải Dương

- 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc dự Đại hội Chi bộ Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, tại 44 Chu Mạnh Trinh, Q.1, TPHCM

- 14h00: Tập huấn bồi dưỡng chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tại hội trường tầng 1, nhà A (Tp: Lãnh đạo Ban, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ BTGCP, đại diện lãnh đạo các vụ và tổ chức đoàn thể, cc,vc,nld nữ BTGCP)

Thứ Ba

18/10

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- Dự kiến: Lãnh đạo ban dự Chương trình thực tế của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ BTGCP, tại Tam Chúc, Hà Nam

- 8h30: Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức chủ trì họp các ngành về Đại hội Hội thánh nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội thánh Cao Đài Tây Ninh, tại phòng họp tầng 3, nhà A (Tp: theo giấy mời, Vụ Cao Đài chuẩn bị)

- 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc dự họp vv chuẩn bị nội dung Kết luận Thanh tra Bộ Tài chính, tại phòng họp tầng 2, trụ sở BNV (CVP, Trưởng phòng TCKT chuẩn bị và cùng dự)

 

Thứ Tư

19/10

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 09h00: PTB Nguyễn Tiến Trọng dự khai mạc Đại hội đồng GH Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam, tại TPHCM (VTL, VPN chuẩn bị và cùng dự)

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

Thứ Năm

20/10

- 09h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì họp BCĐ sắp xếp tổ chức bộ máy của BTGCP, tại phòng họp tầng 3, nhà A (Tp theo giấy mời. Vụ TCCB chuẩn bị)

- Dự kiến: PTB Nguyễn Ánh Chức tham gia phục vụ Kỳ họp thứ 4, QH khoá XV 

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

21/10

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 08h30: PTB Nguyễn Tiến Trọng dự ĐH Chi bộ Tạp chí Công tác tôn giáo, tại phòng họp tầng 3, nhà C

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan