LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022)
Ngày đăng: 08/11/2022
Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

07/11

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 08h30: PTB Trần Thị Minh Nga họp tại trụ sở BNV

- 08h30: Tập huấn chuyên sâu về tín ngưỡng và công tác QLNN về tín ngưỡng

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 13h30: PTB Trần Thị Minh Nga chủ trì Hội nghị nghiệm thu

- 14h00: PTB Nguyễn Tiến Trọng chủ trì buổi làm việc với Giáo Hội trưởng Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

Thứ Ba

08/11

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Vụ Cao Đài

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

Thứ Tư

09/11

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì giao ban cơ quan

- 08h30: PTB Nguyễn Tiến Trọng chủ trì họp liên ngành

- 14h00: Bí thư Vũ Hoài Bắc chủ trì họp Đảng uỷ

 

Thứ Năm

10/11

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với VPG

- PTB Nguyễn Tiến Trọng đi công tác địa phương

- PTB Nguyễn Ánh Chức đi công tác địa phương

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

11/11

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Bộ TTTT

- 13h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Văn phòng

- 14h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Vụ TCCB