LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022)
Ngày đăng: 14/11/2022
Đ/c Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

14/11

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Vụ CTTGPN

 

- PTB Nguyễn Tiến Trọng đi công tác địa phương

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

15/11

- 09h00: PTB Nguyễn Tiến Trọng dự khai mạc ĐHĐ lần thứ 4 HT Mennonite VN

- 13h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Vụ CG, Vụ TL

 

- 14h00: PTB Trần Thị Minh Nga chủ trì làm việc với Tổ giúp việc Tổ công tác hướng dẫn giúp đỡ GHPGVN tổ chức ĐH

Thứ Tư

16/11

- 07h00: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự ĐH HT CĐ Tây Ninh

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

17/11

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Vụ QHQT

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

18/11

- 10h00: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự ĐH Liên hiệp Bề trên thượng cấp VN

 

- 08h30: PTB Nguyễn Tiến Trọng họp với các bộ, ngành

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan