LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022)
Ngày đăng: 22/08/2022
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

22/8

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng đi công tác địa phương

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

23/8

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với các bộ, ngành TW và TP Hà Nội

- 08h00: Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga dự khai mạc lớp tập huấn cán bộ làm công tác TNTG

- 14h00: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với BTGCP

- 14h00: Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng đi công tác địa phương

Thứ Tư

24/8

- 08h30: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với BTGCP

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 14h00: Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức làm việc với Vụ Cao Đài

Thứ Năm

25/8

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 8h30: Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng họp thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

- 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với các vụ chuyên môn

- 15h30: Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng làm việc với Vụ Tin Lành

Thứ Sáu

26/8

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 8h30: Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng dự họp thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

- 08h30: Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức chủ trì họp liên ngành

- 15h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc dự gặp mặt nhân dịp 77 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước