LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)
Ngày đăng: 20/06/2022
Đ/c Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

20/6

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 8h00: Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức đi công tác địa phương

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 14h00: Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức đi công tác địa phương

Thứ Ba

21/6

- 8h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc đi công tác địa phương

- 8h00: Các đ/c Phó Trưởng ban: Trần Thị Minh Nga, Nguyễn Tiến Trọng đồng chủ trì HN cộng tác viên và gặp mặt nhân dịp 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

- 8h00: Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức dự HN cộng tác viên và gặp mặt nhân dịp 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

- 16h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc đi công tác địa phương

Thứ Tư

22/6

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc đi công tác địa phương 

 

 - 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì Hội thảo “Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua 40 năm hình thành và phát triển - Những vấn đề cần quan tâm”

Thứ Năm

     23/6

 - Trưởng ban Vũ Hoài Bắc đi công tác địa phương

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc đi công tác địa phương

Thứ Sáu

     24/6

- 8h00: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì HN sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

- 14h00: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì HN lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và NĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TNTG