LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)
Ngày đăng: 08/08/2022
Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

08/8

- 08h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì Hội thảo xin ý kiến chức sắc, chức việc, người đại diện, Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng tại tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

- 08h00: Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga tham dự Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

- 13h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì Hội thảo xin ý kiến chức sắc, chức việc, người đại diện, Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng tại tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

- 14h30: Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga chủ trì Họp xét bình chọn, giới thiệu cá nhân có thành tích xuất sắc

Thứ Ba

09/8

- 08h30: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội thảo góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và Bộ, ngành đối với 02 dự thảo Nghị định về TNTG

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 15h30: Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng đi công tác địa phương

 

Thứ Tư

10/8

- 08h30: Đ/c Vũ Hoài Bắc, Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị Đảng uỷ

 

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 14h00: Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức làm việc với Vụ Cao Đài

Thứ Năm

    11/8

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Vụ Công giáo

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

   12/8

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan