LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022)
Ngày đăng: 06/07/2022
Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

04/7

- 8h30 - 9h00: Đ/c Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng BNV chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy

- 9h00 - 10h30: Đ/c Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng BNV chủ trì HN sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022

- 10h30 - 11h30: Đ/c Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng BNV chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

Thứ Ba

05/7

- 8h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với A02 (Bộ Công an)

- Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng dự Đại hội đồng giáo phẩm Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam)

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

 

Thứ Tư

06/7

- 8h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc dự HN sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ

- 8h00: Các đ/c Phó Trưởng ban: Trần Thị Minh Nga, Nguyễn Ánh Chức, Nguyễn Tiến Trọng dự HN sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ

 - (Dự kiến) 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thứ Năm

     07/7

 - 8h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì hội ý Lãnh đạo Ban

- 8h45: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì Hội nghị giao ban triển khai công tác tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2022

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc đi công tác địa phương

Thứ Sáu

     08/7

- (Dự kiến) 10h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc tiếp Giám mục Titus Chung Giáo phận Singapo (Anh giáo) chào thăm BTGCP

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan