LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022)
Ngày đăng: 01/08/2022
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

01/8

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì hội ý Lãnh đạo Ban

- 08h30:  PTB Trần Thị Minh Nga dự HN nghiệm thu đề tài nhánh

- 09h30: PTB Nguyễn Tiến Trọng làm việc với Vụ Tin lành

- 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc dự giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022 của BNV

- 14h00: PTB Nguyễn Tiến Trọng tiếp TT BCH Tổng hội Báp tít VN

- 15h00: PTB Nguyễn Tiến Trọng tiếp TT BTS Tổng hội HTTLVN (miền Bắc)

Thứ Ba

02/8

- 09h00: (Dự kiến) Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự buổi gặp mặt kỷ niệm 67 năm ngày thành lập BTGCP và ngày truyền thống ngành QLNN về TNTG

- 09h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì gặp mặt kỷ niệm 67 năm ngày thành lập BTGCP và ngày truyền thống ngành QLNN về TNTG

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

Thứ Tư

03/8

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Văn phòng

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc họp tại Ban Dân vận Trung ương

Thứ Năm

    04/8

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Vụ Công giáo

- 08h00: Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga khai mạc lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ TT,TT, CS, PL về TNTG

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

    05/8

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì giao ban công tác tháng 8/2022

- 09h00: Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức đi công tác địa phương

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 14h00: Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga dự HN nghiệm thu cơ sở

- 14h00: Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức đi công tác địa phương