Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động “Tăng, ni, phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2023-2026
Ngày 19/11/2023, tại chùa Thiên Phúc, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về giao thông giai đoạn 2023-2026 giữa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai và Ban An toàn…...