Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lần VI, nhiệm kỳ 2024-2029 thị trấn Cái Dầu, tỉnh An Giang
Ngày 29/3/2024, Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang diễn ra thành công tốt đẹp với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Đồng hành cùng dân…...