Thành lập Chi hội Tin Lành Plei Châm Aneh, tỉnh Gia Lai
Được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, ngày 24/5/2024 tại phường Chi Lăng (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tổ chức lễ công bố thành lập Chi hội Tin Lành Plei Châm Aneh....