Giáng sinh trong bối cảnh đại dịch
Các hình ảnh trang trí, hát mừng và thánh lễ Giáng sinh nửa đêm hoành tráng thông thường đang bị thay thế trong đại dịch coronavirus năm 2020....