Phật giáo Hải Phòng kỷ luật Đại đức Thích Bản Phúc
Trong những ngày gần đây, dư luận rất bức xúc việc Đại đức Thích Bản Phúc, chùa Trung Hành (Hưng Khánh tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) đã có những hành động không đúng với cách hành xử, oai nghi của một nhà tu hành.…...