Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng 4/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội....