Đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu số về di sản văn hóa
Ngày 02/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 2026/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030....